İABF Bildirileri

PDF Icon   IABF Bildirisi_Secimler_16.05.2015
PDF Icon   Gezi Bildirisi 12_06_2013
PDF Icon   Elinizi çekin Bildirisi 27_06_2013
PDF Icon   20 Yıldır sönmeyen ateş 01_07_2013
PDF Icon   Katliamları lanetliyoruz 28_08_2013
PDF Icon   İABF Asimilasyon ve Savaşa hayır 12_09_2013
PDF Icon   IABF Suriye Bildirisi 13_02_2014
PDF Icon   IABF Newroz Bildirisi 20_03_2014
PDF Icon   IABF Soma Bildirisi 15_05_2014